Finlandiya Vize Başvuru Formu

Finlandiya Vize Başvuru Formu

Finlandiya Vize Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Finlandiya vize başvuru formu, Finlandiya Konsolosluğu tarafından hazırlanan resmi bir belgedir ve Schengen vize koşullarına uygun şekilde oluşturulmuştur.

Finlandiya vize başvuru formu Finlandiya vizesi başvurusunda bulunacak kişiler tarafından eksiksiz doldurulacak olup Finlandiya vizesi evrak dosyasında bulundurulması zorunludur. Finlandiya Schengen vize başvuru formu olmadan yapılan başvurular Finlandiya Konsolosluğu tarafından kabul edilmemekte olup başvurular işleme alınmamaktadır.

Finlandiya Schengen vizesi başvurularında, vize başvuru formu büyük bir öneme sahiptir çünkü seyahatinize ve kimliğiniz hakkında tüm bilgiler bu form vasıtası ile iletilmektedir. Finlandiya Konsolosluğu ve Finlandiya Ankara Büyükelçiliği vize başvuru sahibi hakkında kapsamlı bilgiye bu form vasıtası ile ulaşmakta olup, diğer başvuru evraklarının kontrolü bu formda verilen bilgilerle karşılaştırılarak değerlendirilir.

Finlandiya vize başvuru formunda vereceğinizi pasaport bilgileriniz kimlik bilgilerinizle uyumlu olmalıdır, adınız soyadınız, pasaport numarası gibi bölümler aynen pasaportta yazdığı şekilde yer almalıdır. AB, AET veya İsviçre Konfederasyonu vatandaşlarının birinci dereceden yakınları – akrabaları (ebeveyneler, eş ve çocuklar) formun bazı bölümlerini doldurmayabileceklerdir ancak bununla birlikte akrabalığı ispat eden belgelerle 34 ve 35 numaralı bölümleri doldurmaları gerekmektedir.

Finlandiya Schengen Vize Başvuru Formu Nereden Temin Edilir?

Finlandiya Schengen vize başvuru formu online olarak temin edilebilmektedir. Formu indirerek elde veya indirmeden bilgisayarda doldurabilirsiniz ve çıktısı alındıktan sonra başvuru evraklarına eklenir. Bununla birlikte online bir form değildir. Eğer ciddi bir yanlışlık yapıldığı düşünülüyorsa başvuru iptal edilip yeni bir başvuru dosyası hazırlanması gerekmektedir. Aynı durum diğer Finlandiya vize evraklarınız için de geçerlidir; Finlandiya Konsolosluğu veya Finlandiya Büyükelçiliği sizden ek belge talep etmeden, başvuru yaptıktan sonra belgede değişiklik yapamaz ve yeni belge sunamazsınız.

Finlandiya Schengen vize formunda konaklama bilgileri sunacağınız rezervasyonları bilgileri ile desteklenmelidir. Finlandiya vize başvuru formu, Finlandiya Konsolosluğundan, Finlandiya Konsolosluğu web sitesinden, Finlandiya vizesi başvuru işlemleri yürüten danışman firmalardan temin edilebilmektedir. Finlandiya vize başvuru formunda vereceğiniz eksiksiz bilgiler, sunacağınız vize belgeleri ile desteklenecek olduğundan seyahatin amacına uygun şekilde doldurulmayan formlar da en az eksik doldurulan veya hatalı doldurulan formlar kadar vize reddine sebebiyet verebilmektedir. Vize kararı sadece Finlandiya Konsolosluğunun yetki alanındadır.